mercury

הגנות ובטוחות

שקיפות! בטוחות! מקצועיות!

אובייקטיביות - Cycle השקעות אלטרנטיביות פועלת תוך שמירה על האינטרסים של לקוחותינו תוך הענקת הפתרונות הטובים ביותר בהתאמה למצבי שוק משתנים.

 

אמינות - Cycle השקעות אלטרנטיביות חרטה על דגלה לפעול באמינות ונאמנות, תוך שמירה מתמדת על טובתו של הלקוח.

 

מקצועיות וניסיון - הידע המקצועי והניסיון הרב של מנהלי הקבוצה שנרכש ברבות השנים, מעניק ללקוחות החברה אפשרויות השקעה המותאמות לפרופיל הפיננסי ולצרכיו האישיים של הלקוח, תוך בקרה דיווח ושירות אישי

 

הוגנות ושקיפות - Cycle השקעות אלטרנטיביות פועלת תוך שמירה על הוגנות עסקית ושקיפות מול לקוחותיה.

ליווי של משרדי עו"ד ורו"ח מובילים בענף לכל פרויקט

אלוקציה - פיזור כספי הלקוח לשווקים השונים לפי איפון צרכים אישי ומעמיק

 

 אנשי צוות עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתחום השקעות אלטרנטיביות

 

 מחלקת אנליזה לבחינה מעמיקה של כל יזם ופרויקט

 

 עדכונים שוטפים - בכל פרויקט מקבל המשקיע עדכונים שוטפים על התקדמות הפרויקט בו השקיע

 

 חשבון נאמנות לכל פרויקט

 

השקעה באזורי ביקוש גבוהים 

יזם מקומי - כל פרויקט מלווה ע"י יזם מקומי בעל הידע, ניסיון ואנשי מפתח באזר הפרויקט

 קדימות בתשלומים למשקיעים - קרן בתוספת התשואה ניתנים קודם למשקיעים ורק לאחר מכן ליזם

360 מעלות של ניהול וליווי הפרויקטים

03-6979626